ข้อตกลงการขอเปลี่ยนสินค้า

ข้อตกลง วิธีการขอเปลี่ยนสินค้า

          ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ไม่ตรงตามความต้องการ ต้องติดต่อร้านค้า เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า (ในกรณีนี้เช็ควันที่รับสินค้า จากไปรษณีย์วันที่นำจ่าย) และลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับให้ทางร้านภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า

          ก่อนทำการส่งสินค้ามาเปลี่ยนต้องแจ้งสินค้าและรายละเอียดที่ต้องการจะเปลี่ยนมาทาง Email   และให้ทางร้านพิจารณาและติดต่อกลับก่อน จึงส่งสินค้ามาให้ทางร้านเปลี่ยน

         **สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องอยู่ในสภาพเดิมกับตอนที่ทางร้านจัดส่งไป

กรณีที่ทางร้านรับเปลี่ยนสินค้า

1. ในกรณีทางร้าน Lingkungshop จัดส่งสินค้า ผิดรุ่น หรือ ผิดไซ หรือ ผิดสี  ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าและออกค่าส่งให้ทั้งไปและกลับ ตอนส่งกลับทางร้านลูกค้าออกก่อนแล้วทางร้านจะใส่เงินส่งไปพร้อมกลับสินค้าตอนส่งกลับให้ลูกค้า

2. ในกรณีทางร้าน Lingkungshop จัดส่งถูกขนาด แต่สินค้าลูกค้าใส่ไม่ได้ สามารถเปลียนได้แต่ต้องเป็นรุ่นเดียวกัน กรณีสินค้ารุ่นนั้นสินค้าหมด สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้แต่ต้อง เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าชิ้นเดิมหรือเท่ากันกับสินค้าที่เปลี่ยน (ค่าส่งไปรษณีย์ ลูกค้าต้องออกทั้งไปและกลับ และค่าดำเนินการเปลี่ยน 50 บาท/ต่อชิ้น)

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี

1. สินค้าถูกซัก หรือ ทำความสะอาด

2. สินค้าเปื้อนโดยลูกค้า

3. ป้าย หรือ tag ต่างๆ ถูกตัดออก ไม่มีกล่องหรือ ถุง

4. สภาพไม่เหมือนกับตอนทางร้านจัดส่ง

** ในกรณีสีเพี้ยนเล็กน้อยจากรูปในเว็บไซต์ทางร้านไม่รับเปลี่ยนเนื่องจากภาพที่ถ่ายเป็นรูปจากทางคู่ค้า ด้วยการถ่ายภาพ การตกแต่ง และการแสดงภาพจอภาพของลูกค้าแต่ละคนอาจทำแสดงสีต่างกัน